3 จุดสำคัญในการเลือก เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า คุณภาพดี 

เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า

วัตถุดิบที่ดีคือ ปัจจัยหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณภาพดี

 

ส่วนประกอบของเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า คุณภาพดี

วัตถุดิบที่ดีย่อมนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดี เราต้องเข้าใจส่วนประกอบหลักก่อน ถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่ดีมาประกอบเป็นเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เราก็จะได้ผลลัพท์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำมาจากการรวมชิ้นส่วนหลัก 3 อย่างเข้าด้วยกัน  

 • เครื่องยนต์ต้นกำลัง  (Engine)
 • ไดนาโม (Alternator)
 • อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน และ อุปกรณ์ด้านไฟฟ้าเช่น เบรกเกอร์ สายไฟ ฯลฯ

ส่วนที่เหลือจะเป็นฐานเหล็ก โครงครอบ ที่ยึดชิ้นส่วนหลัก 3 ส่วนเข้าด้วยกัน

ชิ้นส่วนหลักที่สำคัญที่สุด 2 ส่วนแรกคือ เครื่องยนต์ และไดนาโม นับเป็น 80-90% ของชิ้นส่วนหลักเลยก็ว่าได้ ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ เครื่องยนต์จะเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญและมีมูลค่าสูงที่สุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมักจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครื่องทั้งระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเชื้อเพลิง ปัญหาน้อย ให้กระแสไฟฟ้าที่เราต้องการได้ตลอดเวลาที่เราต้องการ 

ผู้ผลิตจะนำเครื่องยนต์ยี่ห้อที่ลูกค้าเลือกมาประกอบกับไดนาโม ยึดเข้าหากันก่อนที่จะนำมาวางลงบนแท่นเครื่องที่ยึดส่วนประกอบทั้งสองเข้าด้วยกัน ถึงจุดนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็เสร็จไปแล้ว 90% งานประกอบเป็นเพียงงานเหล็กที่คิดเป็นไม่ถึง 10% ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมด

จากนั้นก็จะเป็นการติดตั้งระบบควบคุม เกจน์วัดความดัน ความร้อนหม้อน้ำ ระบบควบคุมการสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติ ส่วนใหญ่มักจะใช้อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ายี่ห้อที่นิยมกันในตลาด 

เบรกเกอร์ ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ยี่ห้อเบรกเกอร์ที่มีชื่อในตลาด เช่น ABB, Schneider ฯลฯ พยายามหลีกเลี่ยงเบรคเกอร์ไม่มียี่ห้อจากจีน เนื่องจากเราไม่รู้คุณภาพ 

ตู้ Automatic Transfer Switch (ATS) เป็นเหมือนเบรกเกอร์ 2 ตัวที่เป็นเหมือนสวิทช์ที่ใช้เลือกว่าจะเอากระแสไฟฟ้าจากสายเมนส์การไฟฟ้าหรือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การเลือกให้เลือกยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักในตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น Socomec ประเทศฝรั่งเศส

ดังนั้นหากเราเลือกยี่ห้อของชิ้นส่วนหลัก 2 ชิ้น คือเครื่องยนต์และไดนาโมให้มีคุณภาพสูง เราก็จะมีโอกาสกว่า 90% ที่จะได้เครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพสูงไว้ใช้งาน โดยไม่ตัดสินใจผิดพลาด การเปลี่ยนชิ้นส่วนอื่นทำได้ไม่แพง แต่ถ้าต้องเปลี่ยนสองชิ้นนี้อาจจะมีมูลค่า 75% ของทั้งหมดก็ได้ เรียกว่าเกือบต้องซื้อใหม่หมด

จุดพิจารณาอื่นๆ เช่น รูปแบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่สะดวกและประหยัดที่สุดที่เป็นที่นิยมกันมากในขณะนี้คือ แบบตู้ครอบเก็บเสียง ที่สามารถนำตู้สำเร็จรูปมาวางบนฐานปูนแล้วเดินสายไฟไปใช้งานได้เลย ประหยัดกว่าการทำห้องเก็บเสียง ประหยัดค่าติดตั้ง ประหยัดพื้นที่อาคารไปใช้ทำอย่างอื่น ขนาดไม่ใหญ่ เมื่อใช้ไปนานๆ สามารถส่งทั้งตู้ไปทำการซ่อมใหญ่กับตัวแทนจำหน่ายได้ การนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปไว้ในอาคารมีปัญหาเรื่องความสั่นสะเทีอน เสียงดังในอาคาร บางครั้งเมื่อถึงเวลาซ่อมใหญ่นำเครื่องออกไปซ่อมไม่ได้เพราะติดโครงสร้างอาคารทำให้เกิดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรจะเกิด

ชิ้นส่วนแรกที่ต้องเลือกคือเครื่องยนต์ จะมีให้เลือกเชื้อเพลิง 2 อย่างคือ ชนิดเชื้อเพลิงเบ็นซิน (Gasolene) หรือ ดีเซล (Diesel)

เครื่องยนต์ดีเซลจะดีกว่าเครื่องยนต์เบ็นซิน

 • ทนทาน ใช้งานหนักอายุยืนยาว
 • อัตราการกินเชื้อเพลิงต่ำกว่า เหมาะสำหรับราคาน้ำมันแพง
 • เครื่องยนต์ดีเซลจะแพงกว่าเครื่องยนต์เบ็นซินที่ขนาดเดียวกัน แต่ถ้าคำนวณค่าซ่อมบำรุง ความคงทน ค่าน้ำมันที่ต้องเสียไปแล้วระยะยาว เครื่องยนต์ดีเซลคุ้มค่ากว่ามาก
 • เครื่องเบ็นซินมีแต่ขนาดเล็กๆ 1-5 กิโลวัตต์ ถ้าขนาดใหญ่กว่านี้ก็แนะนำให้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

 

 

 

 

 


ชิ้นส่วนหลักที่สำคัญที่สุดของเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า

คือ เครื่องยนต์ต้นกำลัง ซึ่งคิดเป็น 70% ของปัจจัยในการตัดสินว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ท่านตัดสินใจซื้อจะมีคุณภาพดีหรือไม่ และบางครั้งมีมูลค่า 70-80% ของทั้งหมด

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกยี่ห้อเครื่องยนต์ต้นกำลังคือ

 • ยี่ห้อผู้ผลิต เป็นบริษัทใหญ่ในตลาดโลกที่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ
 • หลีกเลี่ยงยี่ห้อเครื่องยนต์ที่เป็นยี่ห้อของผู้ผลิตรถบรรทุกหรือรถบัส เพราะผู้ผลิตรถบรรทุกมักจะนำเครื่องยนต์รถยนต์ที่มี duty cycle ต่ำ ไม่สามารถรับโหลดสูงได้เป็นเวลานานๆ มาขายเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงเป็นเวลานานๆ ทำให้เครื่องมักจะเสียหายหรือมีปัญหาเมื่อใช้ไปได้สักระยะหนึ่ง ทำให้ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ทำให้เสียเงินซ้ำๆ 
 • ความทนทานของเครื่องยนต์ 
 • ยี่ห้อเครื่องยนต์ถูกใช้ในประเทศไทยมานานเพียงใด 
 • ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมั่นคงหรือไม่ อยู่ในประเทศไทยนานเพียงใด
 • ผู้ผลิตมีคลังอะไหล่ใกล้ๆ ประเทศไทยเช่น สิงคโปร์ไว้บริการเพื่อความรวดเร็วในการสั่งอะไหล่เมื่อต้องการ และค่าขนส่งไม่แพงเพราส่งมาทางรถบรรทุกได้ ไม่ใช่ต้องนำเข้าทางอากาศจากยุโรปหรืออเมริกาทุกครั้งที่นานและแพง
 • ตัวแทนจำหน่ายนำเข้าอะไหล่มาเดือนละหลายๆ ครั้งหรือไม่ ถ้าปริมาณการใช้อะไหล่มาก็จะทำให้เราพ่วงสั่งอะไหล่ได้ในราคาไม่แพง
 • การ Overhaul เครื่องแต่ละครั้ง ราคาอะไหล่รวมแล้ว เมื่อเทียบกับเครื่องยี่ห้อที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน มีราคาอะไหล่ที่ไม่แพงและมีคุณภาพสูงซ่อมแล้วใช้งานได้นาน ไม่จุกจิก
 • รุ่นเครื่องยนต์ที่จะซื้อเป็นรุ่นที่ผลิตที่โรงงานของเจ้าของยี่ห้อ 100% หรือเป็นโรงงานร่วมหุ้นกับคนจีนทำให้ชิ้นส่วนที่ใช้งานไม่ได้คุณภาพหรือมาตรฐานแตกต่างจากรุ่นของแท้ ในกรณีเช่นนี้ให้หลีกเลี่ยงเครื่องยนต์ที่ผลิตจากโรงงานร่วมทุนในจีน ให้เลือกรุ่นที่ผลิตจากโรงงานของเจ้าของยี่ห้อ 100% เท่านั้น 
 • มีของปลอมทำเลียนแบบให้ต้องระวังในการซื้อหรือไม่

เราแนะนำเครื่องยนต์ยี่ห้อ Perkins จากประเทศอังกฤษเพื่อใช้เป็นต้นกำลัง เพราะ Perkins เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Caterpillar สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักที่ใหญ่ที่สุดในโลก และบริษัท Perkins Engines ก็เป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ off-highway สำหรับอุตสาหากรรมที่มีขนาดเครื่องยนต์กว้างมากที่สุดในโลก คือตั้งแต่ 10 kVA หรือ 10 kW ไปจนถึง 2500 kVA หรือ 2,000 KW 

Perkins เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลอุตสาหกรรมที่มีจำนวนการผลิตที่มากที่สุดในโลก นอกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วเครื่องยนต์ Perkins ยังถูกใช้ในเครื่องจักรที่หลากหลาย ในประเทศไทยรถลากกระเป๋าที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินในประเทศไทยทุกแห่งใช้เครื่องยนต์ Perkins การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เครื่องยนต์ Perkins ทั้งหมดในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ใต้โบกี้ของตู้โดยสารสำหรับระบบแอร์ทำความเย็นของตู้รถโดยสารปรับอากาศ 

Perkins มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มั่นคงมานานหลายสิบปี มีอะไหล่และแผนกบริการที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต มีเครื่องมือพิเศษในการวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดและซ่อมแซมครบวงจร อะไหล่นำเข้าจาก Part Distribution Center ของ Caterpillar ใน Singapore เดือนละ 3-4 ล๊อตเป็นประจำทุกเดือน ทำให้ลูกค้าได้อะไหล่แท้ที่รวดเร็วและราคาไม่แพง 

ไดนาโม ยี่ห้อที่นิยมใช้ในตลาดโลกมีเพียง 2 ยี่ห้อ คือ Stamford และ Leroy Somer ถ้าเลือก 1 ใน 2 ยี่ห้อนี้ก็จะไม่ต่างกันมาก โดยปกติแล้ว ไดนาโมหรือมอเตอร์มักจะไม่ค่อยเสีย เพราะไม่เหมือนเครื่องยนต์ที่มีชิ้นส่วนหลายพันชิ้น มีความร้อน มีการเผาไหม้ มีเขม่า อุณหภูมิการทำงาน 600-700 องศาเซลเซียส ชิ้นส่วนที่อาจจะเสียจะเป็นแผงควบคุมแรงดันไฟฟ้าเท่านั้น

ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ยี่ห้อที่ใช้มากทีสุดในโลกคือ Deepsea ประเทศอังกฤษ มีการใช้งานมากที่สุดในโลกและในประเทศไทย 

สุดท้ายพยายามหลีกเลื่ยงการซื้อเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าที่ราคาถูก เพราะในระยะยาวแล้วจะไม่คุ้มค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ความเสียหายของธุรกิจในกรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้เมื่อไฟฟ้าดับ

บ่อยครั้งราคาที่ต่างกันเพียง 10-20% ทำให้ของที่ได้มีคุณภาพต่ำลงกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่คุ้มค่าเงิน สินค้าที่คุ้มค่าเงินมากที่สุดเกือบเสมอไปจะไม่ใช่สินค้าที่ราคาต่ำสุดหรือราคาสูงสุดแต่เป็นสินค้าราคากลางๆ 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

100 หมู่ 10 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ติดต่อ ฝ่ายขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
คุณอนันต์              063-227-2299
คุณแสงไทย          063-221-9988
คุณปริญญาพร       081-338-6545

คุณคมสัน               088-880-4400
(ทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ถึง 22:00 น.)

English Speaker:
Mr. Komsan       +66-88 880-4400
Whatsapp/LINE +66-81 840-8440

สำนักงาน            02-868-6688
                             063-227-2266

เวลาทำการ  จันทร์ – ศุกร์    8:30 – 17:30 น.
                      เสาร์               9:00 –  15:00 น.

                     นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อที่เบอร์มือถือ

power@anglo-thai.com

DBG Perkins Generator Thailand Line Official Account

ติดต่อเรา / ส่ง Enquiry