รูปแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายรูปแบบให้เลือกตามพื้นที่ติดตั้งและใช้งาน


เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเปิด (Open Type)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเปิดเป็นแบบที่นิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องเครื่องหรือในอาคารแบบถาวร การดิดตั้งต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่เหมาะสม การไหลเวียนของอากาศเข้าออกในห้อง ความสั่นสะเทือนที่ฐานเครื่อง การเดินท่อไอเสียออกไปนอกห้อง การออกแบบขนาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อที่เหมาะสม

เรามีวิศวกรที่ได้รับการอบรมและได้รับข้อมุลจากผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับให้บริการออกแบบห้องและการติดตั้งที่เหมาะสมถูกหลักวิชา เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยปกติแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งแบบนี้จะบำรุงรักษาง่ายเนื่องจากมีพื้นที่ซ่อมบำรุงกว้าง   

มีให้เลือกทุกขนาดตามการใช้งานจากเล็ก 10 kVA จนถึง 2500 kVA  Standby


เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบตู้เก็บเสียง (Silent Canopy)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบตู้เก็บเสียงเหมาะสำหรับการใช้งานที่อาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ ตู้จะถูกออกแบบให้กันน้ำกันฝนเข้า ภายในตู้จะบุฉนวนเสียงทนไฟเพื่อลดเสียงรบกวนจากการทำงานของเครื่อง บางครั้งก็ใช้กับหน้างานที่ไม่สะดวกที่จะสร้างห้องเครื่อง หรือต้องการความรวดเร็วในการใช้งาน การซ่อมบำรุงจะยากกว่าเนื่องจากพื้นที่แคบ การซ่อมใหญ่จะต้องนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกมาซ่อมภายนอกตู้ 

แม้ตู้จะถูกออกแบบมาอย่างถูกหลักวิชาแล้ว แต่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งการวางตู้เพื่อให้อากาศร้อนไหลเวียนได้ดี 

มีให้เลือกทุกขนาดตามการใช้งานจากเล็ก 10 kVA จนถึง 2500 kVA  Standby