แท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แท่นคอนกรีตวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Generator Foundation


ชนิดของฐานรากและแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ฐานรากของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต้องรับน้ำหนักและความสั่นสะเทือนของเครืองกำเนิดไฟฟ้ามีความสำคัญ เนื่องจาก

 • ฐานรากต้องสามารถรับน้ำหนักสถิตย์ Static Weight ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้โดยไม่ทรุดตัวเสียรูปในอนาคต รับแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน
 • ฐานรากต้องแข็งแรงและมั่นคงเพียงพอ Rigid and Stable ที่จะไม่บิดเบี้ยวเสียรูป ทรุดตัว ทำให้มีผลต่อ alignment ของเครื่องยนต์และไดนาโมที่ติดท้ายเครื่องยนต์
 • ฐานรากต้องรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน ป้องกันการส่งผ่านความสั่นสะเทือนไปยังพื้นด้านข้างและกำแพง

ดินที่รับแท่นเครื่อง Subsoil

 • พื้นดินที่รับแท่นเครืองต้องมีความสามารถที่จะรับน้ำหนักของแท่นคอนกรีตรวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งตัว
 • หากสงสัยในความแข็งแรงของดินที่จะวางแท่นเครื่องเช่นบริเวณใกล้ชายทะเล ป่าชายเลน อาจต้องมีการตอกเข็ม ให้ปรึกษาวิศวกรโยธาเพื่อออกแบบแท่นคอนกรีตให้เหมาะสม

แท่นคอนกรีตแบบติดตาย Fixed Concrete Block

 • แท่นเครื่องที่ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนิยมใช้กันทั่วไปและพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้ดี
 • แท่นคอนกรีตต้องมีขนาดยื่นออกจากฐานเหล็ก ฺBase Frame ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปรอบด้านๆ ละ 300-450 มม. ทุกทิศทาง
 • แท่นคอนกรีตจะต้องทำเป็นแท่นสูงจากพื้นรอบข้างประมาณ 100-230 มม. หากมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายตัวอยู่ในห้องเครื่องเดียวกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละตัวจะต้องมีฐานแท่นเครื่องที่ยกตัวจากพื้นชัดเจนของตัวเองและไม่ติดกันกับตัวอื่น

ขนาดของแท่นคอนกรีต

ความลึกของแท่นคอนกรีตสามารถคำนวณได้ตามสูตรดังนี้

Generator foundation dimension

* หลักการก็คือน้ำหน้กของฐานคอนกรีตที่รับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องมีน้ำหน้กเท่ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งชุด

Subsoil, generator base

เมื่อคำนวณความหนาของแท่นคอนกรีตได้แล้ว ต้องมาสำรวจความแข็งแรงของพื้นดินที่ว่าจะต้องรับน้ำหนักของแท่นคอนกรีตและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งชุดได้ ปรกติแล้วน้ำหนักรวมจะเป็น 2 เท่าของน้ำหนักเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งชุด รวมทั้งแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น 

การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนฐานเหล็ก Mounting System
ลูกยางหรือสปริงลดแรงสั่นสะเทือน Anti-vibration Isolator

 • การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนฐานเหล็กจะติดตั้งได้ 2 แบบคือ
  • Flexible Mounting ทำโดยการติดลูกยางหรือสปริงลดแรงสั่นสะเทือนไว้ระหว่างฐานเครื่องยนต์และฐานเหล็ก
  • Solid Mounting ทำโดยการติดลูกยางหรือสปริงลดแรงสั่นสะเทือนไว้ระหว่างฐานเหล็กและพื้นคอนกรีต
  • OEM ผู้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเป็นผู้ออกแบบว่าจะใช้วิธีการ Mounting แบบใน ซึ่งรายละเอียดจะไม่บรรยายในที่นี้ 
  • ส่วนใหญ่เราจะพบ Solid Mounting design กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งตำแหน่งของจุดวางยางหรือสปริงลดความสั่นสะเทือนจะต้องคำนวณหาจุดศูนย์ถ่วง Center of Gravity ก่อน แล้วจึงวางกระจายออกไปให้ระยะเท่าๆ กัน 

Generator solid mounting

เมื่อมีการใส่ลูกยางหรือสปริงกันความสั่นสะเทือน ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะขยับและให้ตัวได้ จะต้องพิจารณาถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยึดระหว่างพื่นที่อยู่นิ่งกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เคลื่อนตัวแบบสั่นบนยางรองเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์นั้นๆ เช่น ท่อน้ำมัน ท่อไอเสีย ข้อต่อหรือก้านยึดชิ้นส่วนต่างๆ จะต้องมีส่วนให้ตัวได้

ขนาดของลูกยางหรือสปริงรองแท่นเครื่องต้องรับน้ำหนักและความสั่นสะเทือนได้โดยไม่เสียหาย

 

Do you have a specific need that’s not mentioned on our website? Contact us today with your details and we’ll match you up with one of our highly-trained and experienced professional consultants. We’ve handled many different business tasks over the years and are happy to help with yours.

 

Our Top-Rated Services

You’re busy running your business. We understand! That’s why we have a wide range of helpful services to take the load off your shoulders.

สำนักงาน

100 หมู่ 10 ถนนเศรษฐกิจ 1,
ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ. สมุทรสาคร 74110

ติดต่อ

สำนักงาน          02 868-6688

ฝ่ายขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
คุณอนันต์           063 227-2299
คุณแสงไทย       063 221-9988
คุณปริญญาพร    081 338-6545

DBG Perkins Thailand Line Official

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์          8:30 – 17:30 น.

นอกเวลาทำการ
กรุณาติดต่อที่เบอร์มือถือ 

Social